Έγινε ανάρτηση (Eclass) των ατόμων που θα δώσουν την ΒΧΙΙ στην εξεταστική του Σεπτέμβρη. Όσοι αριθμοί μητρώου έχουν επισημανθεί με χρώμα, παρακαλώ τους φοιτητές να μου στείλουν το user name στο ms teams για να μπορέσω αν τους εντάξω στην τάξη ΧΗΜ-030 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ και να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση.

Γ. Τσιώτης

 


 

Menu

Τμήμα Χημείας