Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν εκκρεμότητες και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 28ης Ιουλίου 2022 οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:

2510 , 2416,  2224, 2232, 2542, 2485, 2573, 2506, 2464, 2333, 2583, 2298, 2599, 2208, 2567, 2540, 2602, 2099, 2251.

απο την γραμματεία


 

Menu

Τμήμα Χημείας