Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών (Help desk) του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για χρονικό διάστημα τεσσάρων (10) μηνών με δυνατότητα παράτασης.


Αίτηση


ΩΧΑ2469Β7Γ-5ΩΦ_Ανακοίνωση

 

Menu

Τμήμα Χημείας