Το μάθημα Ακαδημαϊκά Αγγλικά και Χημική Ορολογία είναι επιλογής και εστιάζει στην δομική και γλωσσική ανάλυση και συγγραφή τεχνικών κειμένων (δημοσιεύσεων σε ακαδημαϊκά περιοδικά, την δημιουργία  ποστερ σε συνέδρια και επιστημονικών παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια). Προαπαιτούμενο για αυτό το μάθημα είναι οι φοιτητές-τριες να έχουν τελικό βαθμό στα Αγγλικά 1 και 2 από 07/10 και πάνω.
Η έναρξη μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη 07/02/2023 στην Αίθουσα Α2. Το μάθημα θα έχει ΜΟΝΟ εργασίες (6 γραπτές και 2 προφορικές 80% και Bonus 20% για την ενεργή συμμετοχή σας για τουλάχιστον 8 εβδομάδες. Οι εργασίες σας θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα Turnitin για έλεγχο κειμενικής ομοιότητας.
Το μάθημα μπορούν να παρακολουθούν και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Χημείας (ως auditors μόνο) σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στα ανοικτά σεμινάρια που γίνονται κάθε χρόνο για τεχνική συγγραφή.
Η διδάσκουσα

Menu

Τμήμα Χημείας