Αγγλικά Προπαρασκευαστικά 2

Το επόμενο μάθημα (07/Απριλίου) ακυρώνεται και η αναπλήρωσή του θα γίνει πάλι Παρασκευή 21/Απριλίου στις 16.00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ  μέσω MS TEAMS. 
Θα χρησιμοποιηθεί το καινούργιο βιβλίο (A.E.F.B.) για πρώτη φορά.
Η διδάσκουσα

Kallia Katsampoxaki-Hodgetts

University of Crete Teaching and Learning Centre Coordinator 2022-2025
Training of the Trainers Initiative Coordinator ToTT@UOC 2020-2022https://tott.uoc.gr
In-sessional EAP/ESP instructor/lecturer (UOC), Academic Writing Specialist
Tel. (0030) 2810 545102
Office 202, Administration Building II (Kosmiteia)
Panistimioupoli Vouton, Heraklion, Crete, 71003 

Menu

Τμήμα Χημείας