Το μάθημα «NMR- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝ. ΜΑΓΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ»

δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/3/2020.


 

Menu

Τμήμα Χημείας