Σας ενημερώνουμε ότι ακυρώνεται το μάθημα

«Γ03Π10 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

(κ. Κλεισαρχάκης) την Τρίτη 23/10/2018, για λόγους υγείας.

Menu

Τμήμα Χημείας