Οι διαλέξεις του μαθήματος “XHM-046: Εισαγωγή στη βιολογία” θα ξεκινήσουν στις 13.02.2023, λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό.
Στο ωρολόγιο πρόγραμμα παρουσιάζονται 3 δίωρες διαλέξεις, όπου το τρίτο δίωρο (της Πέμπτης) θα χρησιμοποιηθεί για τις αναπληρώσεις, ύστερα από ενημέρωση των συμμετεχόντων. Παρακαλείσθε να γραφτείτε στο open eclass του μαθήματος (https://www.chemistry.uoc.gr/eclass/courses/CHEM-UNDER152/), για να δέχεστε απευθείας ανακοινώσεις από το διδάσκοντα.

Menu

Τμήμα Χημείας