Αναπλήρωση μαθημάτων Κλεισαρχάκη

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.sse.uoc.gr/news/872019.html την ανακοίνωση για τις δύο αναπληρώσεις του μαθήματος του κ. Κλεισαρχάκη. Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί επίσης και στο FB  της Κοσμητείας.    

Continue Reading

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έχοντας υπόψη τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114 /τ.Α’/4.8.2017) που αφορά στην «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και το ΦΕΚ861/12.03.2018 που αφορά στην «Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης» το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων…

Continue Reading

Πρόοδος «Αρχές Χημείας»

Πληροφορούνται οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα Αρχές Χημείας  ότι,  το Διαγώνισμα Προόδου θα γίνει την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στο Αμφ.1 και ώρα 9.00 π.μ.- 11:00 μ.μ.    

Continue Reading

Υπενθύμιση για διανομή συγγράμματος του μαθήματος»Ψυχολογία του Εφήβου»

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές για την διανομή του συγγράμματος για το μάθημα «ΣΘΤΕ201 Ψυχολογία του Εφήβου», η οποία γίνεται κάθε Τρίτη 10-2 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας. http://www.sse.uoc.gr/news/802019.html   

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας