Προκήρυξη υποτροφιών Κληροδοτήματος «Μ. Μ. Μανασσάκη» για το ακ. έτος 2021-22

Όσον αφορά την προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, η αίτηση των υποψηφίων θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο κείμενο, όπως και με δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών η 24η  Μαΐου 2023. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται  ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία σε μορφή pdf)…

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας