Καθηγητής

Διδακτορικό:

1984, New York University

Τομέας Οργανικής

 

Email:

kater@chemistry.uoc.gr


Τηλέφωνο Γραφείου:

+302810545026


Γραφείο:

Γ304

 

Ιστοσελίδα: 

N/A


Τηλέφωνο Εργαστηρίου:

+302810545042


Εργαστήριο:

A308

 

Fax:

+302810545164

 


 

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

katerinopoulos.pdf

Εκπαίδευση

1972-1976 Πτυχίο Χηµείας, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών

1977-1979 Master of Science Department of Chemistry, New York University, New York, N.Y., USA.

1979-1984 ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (Ph.D.) µε τίτλο “Synthesis of Rigid Dopamine Analogs”. Department of Chemistry, New York University, New York, N.Y., USA. Επιβλέπων Καθηγητής David I. Schuster

 

Σταδιοδρομία

1984-1985 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Department of Chemistry, University of Pennsylvania, PA, USA. Επιβλέπων Καθηγητής: Prof. K.C. Nicolaou.

1985-1988 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Department of Medicinal Chemistry (Supervisor: Dr. Robert DeMarinis) and Department of Organic Chemistry (Supervisor: Dr. Ivan Lantos) Smith Kline & French Laboratories, PA, USA.

1988-σήμερα Μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

1996-1998 Αντιπρόεδρος, και Πρόεδρος, (1998- 2000) Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,

1998 Visiting Fellow, USC, Καλιφόρνια, συνεργασία με τον καθηγητή N.Petasis, 1998-2016 Αναπληρωτής διευθυντής και διευθυντής (2016-) του μεταπτυχιακού προγράμματος «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δράση» 2007-2011 Διευθυντής του θερινού Σχολείου ERASMUS Intensive Program: «SYNAPS, Σύνθεση και Ρετροσύνθεση στην Χημεία Φυσικών Προϊόντων»

 

Συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 50 άρθρων, 3 προσκεκλημένων άρθρων ανασκόπησης, συν-εφευρέτης σε ένα εθνικό και τέσσερα διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Συντονιστής ή κύριος ερευνητής σε 24 τοπικά / περιφερειακά / εθνικά ερευνητικά προγράμματα καθώς και 3 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από E.E./USA. Ένας αριθμός από τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο των confidentiality agreements του UOC. Αποδέκτης του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Στέλιος Pichoridis» του Πανεπιστημίου Κρήτης (2015).

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  1. Σύνθεση Φθοριζόντων ∆εικτών της Συγκέντρωσης Ενδοκυττάριων Ιόντων .
  2. Αποµόνωση και Χαρακτηρισµός Φαρµακευτικών Ουσιών από την Χλωρίδα της Κρήτης.
  3. Σύνθεση και Mελέτη της Σχέσης ∆οµής ∆ραστικότητας (SAR) Αναλόγων της Ντοπαµίνης.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  1. Voutsadaki, S., Tsikalas, G.K., Klontzas, E., Froudakis, G.E., Pergantis, S.A., Demadis, K.D., Katerinopoulos, H.E. A cyclam-type "turn on" fluorescent sensor selective for mercury ions in aqueous media. RSC Advances, 2012, 2, 12679-12682
  2. Stefanakis, M.K., Touloupakis, E., Anastasopoulos, E., Ghanotakis, D., Katerinopoulos, H.E., Makridis, P. Antibacterial activity of essential oils from plants of the genus Food Control, 2013, 34, 539-546
  3. Tsikalas, G.K., Lazarou, P., Klontzas, E., Pergantis, A., Spanopoulos, I., Trikalitis, P.N., Froudakis, G.E., Katerinopoulos, H.E. A "turn-on"-turning-to-ratiometric sensor for zinc(ii) ions in aqueous media RSC Advances, 2014, 4, 693-696
  4. Georgescu, L., Stefanakis, M. K., Kokkini, S., Katerinopoulos,, H.E., Pirintsos, S. Chemical and genetic characterization of Phlomis species and hybrids grown wild in Crete Phytochemistry, 2015, 122, 91-102
  5. Sofou, K.; Isaakidis, D.; Spyros, A.; Büttner, A.; Giannis, A.; Katerinopoulos, H. E.
    Use of costic acid, a natural extract from Dittrichia viscosa, for the control of Varroa destructor, a parasite of Apis mellifera. Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 952-959
Menu

Τμήμα Χημείας