Γραμματεία Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου Κρήτης

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο Κρήτης,

--------------------

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος :κ. Άννα Παντελιδάκη,
τηλ: +30(2810)545131, fax: +30 (2810) 545164, email: pantelia@uoc.gr

Γραμματεία Προπτυχιακών σπουδών:κ. Νίκη Μπουραντά
τηλ: +30(2810)545136, fax: +30 (2810) 545164, email: bourantn@uoc.gr

Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών:κ. Βασίλης Τσώλης
τηλ: +30(2810)545133, fax: +30 (2810) 545164, email: tsolis@uoc.gr

Γενικές πληροφορίες: κ. Σορέ Σαδμάν,
τηλ: +30 (2810) 545138 και 545134, fax: +30 (2810) 545164, email: shadman@uoc.gr

Menu

Τμήμα Χημείας