Καθηγητής

Διδακτορικό:

1991, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τομέας Οργανικής

Email:

stratakis@chemistry.uoc.gr


Τηλέφωνο Γραφείου:

+302810545087


Γραφείο:

Γ302


Ιστοσελίδα: 

N/A


Τηλέφωνο Εργαστηρίου:

+302810545041


Εργαστήριο:

A314


Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Stratakis_enCV.pdf

Poster1

Poster2

Εκπαίδευση

Ο καθηγητής Μανώλης Στρατάκης σπούδασε στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου και έλαβε το πτυχίο το 1986. Ακολούθως με υποτροφία του ΙΚΥ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οργανική Χημεία το 1991 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στη διδακτορική του διατριβή ασχολήθηκε με μηχανιστικές μελέτες και συνθετικές εφαρμογές καταλυτικών φωτοξειδώσεων.

Σταδιοδρομία

Την περίοδο 1991 έως 1993 ήταν μεταδιδάκτορας ερευνητής στο University of California at Berkeley και το 1995 στο University of California at Los Angeles (UCLA). Το 1996 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου και το 1999 Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2004 εξελίχθηκε στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2009 στην βαθμίδα της Καθηγητή στο ίδιο Τμήμα.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Ετερογενής κατάλυση οργανικών μετασχηματισμών με έμφαση στη χρήση νανοσωματιδίων μετάλλων – Συνθετική οργανική μεθοδολογία – Βιομιμητική σύνθεση φυσικών προϊόντων.

Πρόσφατες επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Zorba, L.; Kidonakis, M.; Saridakis, I.; Stratakis, M. Org. Lett. 2019, 21, 5552. “Cycloisomerization of conjugated allenones into furans under mild conditions catalyzed by ligandless Au nanoparticles” [Highlighted in Organic Chemistry Portal]”.

  2. Kidonakis, M.; Stratakis, M. Org. Lett. 2018, 20, 4086. “Au nanoparticle-catalyzed insertion of carbenes from -diazocarbonyl compounds into hydrosilanes”.

  3. Kidonakis, M.; Stratakis, M. ACS Catal. 2018, 8, 1227. “Regioselective diboration and silaboration of allenes catalyzed by Au nanoparticles”.

  4. Kotzabasaki, V.; Vassilikogiannakis, G.; Stratakis, M. Org. Lett. 2016, 18, 4982. “Total synthesis and structural revision of (+)-yaoshanenolide B” [Highlighted in Organic Chemistry Portal; August 21, 2017].

  5. Vasilikogiannaki, E.; Titilas, I.; Vassilikogiannakis, G.; Stratakis, M. Chem. Commun. 2015, 51, 2384. “cis-Semihydrogenation of alkynes with amine borane complexes catalyzed by gold nanoparticles under mild conditions”.

  6. Kidonakis, M.; Stratakis, M. Org. Lett. 2015, 17, 4538. “Ligandless regioselective hydrosilylation of allenes catalyzed by gold nanoparticles”

  7. Gryparis, C.; Stratakis, M. Org. Lett. 2014, 16, 1430. “Nanogold-catalyzed cis-silaboration of alkynes with abnormal regioselectivity”

  8. Stratakis, M.; Garcia, H. Chem. Rev. 2012, 112, 4469. “Catalysis by supported gold nanoparticles: Beyond aerobic oxidative processes”


Δημοσιεύσεις (Google Scholar)

 

Menu

Τμήμα Χημείας