Η διαθέσιμες θέσεις για Πτυχιακές Εργασίες δηλώνονται από τα Εργαστήρια στην αρχή κάθε ακαδημαικού έτους: δυο(2) φοιτητές το πολύ ανά Εργαστήριο σε κάθε έτος. Προκειμένου να εγγραφεί ένας φοιτητής για Πτυχιακή Εργασία πρέπει ο μέσος όρος της βαθμολογίας του στα μαθήματα χημείας να είναι εξήμιση (6,5). Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, φοιτητής με μέσο όρο κάτω το εξήμισι (6,5) δύναται να καταθέσει αίτηση για Πτυχιακή.

 

Η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί με 8 δ.μ (2 κατ΄επιλογήν μαθήματα) και 12 ECTS.


Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να εκπονίσουν δεύτερη Πτυχιακή Εργασία.

 

Κανονισμός Εκπόνησης ΠΕ

Όροι Εισαγωγής Φοιτητών για Πτυχιακή Εργασία (For download)


Άλλα Εντυπα

Πρότυπο Πτυχιακής

Φόρμα Εγγραφής

Βεβαίωση εκπόνησης

 

Menu

Τμήμα Χημείας