Το Eduportal είναι ένας δικτυακός τόπος

https://sso.uoc.gr/login

όπου οι φοιτητές μπορούν μεταξύ άλλων

  • να κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις των μαθημάτων τους κάθε εξάμηνο
  • να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που προσφέρονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί,
  • να αιτούνται στη Γραμματεία την έκδοση πιστοποιητικών

 

Ο κωδικός πρόσβασης στο EduPortal δίνεται από τη Γραμματεία στους φοιτητές με την εγγραφή τους στο Τμήμα. Σε περίπτωση απώλειάς του θα πρέπει οι φοιτητές να απευθύνονται στη Γραμματεία.

Menu

Τμήμα Χημείας