Αφορά Προπτυχιακούς - Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες

Η
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ισχύει για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και αφορά
ασφαλισμένους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η Αίτηση Έκδοσης Ευρωπαϊκής
κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας πρέπει να συμπληρώνεται από τον δικαιούχο και να
αποστέλλεται με φαξ στον κύριο Γιάννη Μητροφάνη στο Ρέθυμνο, Γραφείο Φοιτητικής
Μέριμνας, τηλ. 28310779472831077947, φαξ 2831077738

Σχετική Αίτηση θα βρείτε Εδώ ή στην επιλογή Εντυπα στο menu Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών.

Για Εντυπο με οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης πατήστε (Εδώ)

Menu

Τμήμα Χημείας