Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μπορεί να χρειαστείτε Βεβαίωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (για το στρατό ή για να πάρετε άδεια από τον εργοδότη σας εάν είστε εργαζόμενοι). Για το σκοπό αυτό υπάρχει ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφει ο καθηγητής κατά τη διάρκεια της εξέτασης, και κατόπιν σφραγίζεται στη Γραμματεία. Θα το βρείτε στα ΕΝΤΥΠΑ, στο μενού αριστερά.

Menu

Τμήμα Χημείας