Όλοι οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν τη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/.

Η νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), για όσους φοιτητές το δικαιούνται.

Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της ταυτότητας, θα πρέπει να το δηλώσετε  στην Αστυνομία, και μετά, με τη βεβαίωση δήλωσης απώλειας που θα πάρετε από εκεί, θα ζητήσετε την επανέκδοση της ταυτότητας από τη Γραμματεία μας.

Menu

Τμήμα Χημείας