Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Από το Τμήμα προσφέρονται τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Εξειδίκευσης (MASTER).

Απομόνωση & Σύνθεση Φυσικών Προιόντων με Βιολογική Δραστικότητα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα»  (ΠΜΣ-ΑΣΦΔ) ιδρύθηκε το 1998 και μέχρι το 2014…

Διατμηματικό View More
Menu

Τμήμα Χημείας