Προσωπικό Τμήματος εκτός ΔΕΠ

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Αποστολάκη Μαρία
Εργ. Γενικής
2810-545050
apostolm AT uoc.gr
Θεοδωράκης Μιχαήλ
Εργ. Υπολογιστών
2810-545181
mtheo AT chemistry.uoc.gr
Κορνήλιος Σπυρίδων
Εργ. Γενικής
2810-545050
skorn AT chemistry.uoc.gr
Κουβαράκης Αντώνιος
Εργ. Οργανικής
2810-545079
akn AT chemistry.uoc.gr
Κουβαράκης Γεώργιος
Εργ. Αναλυτικής
2810-545162
kouvarak AT chemistry.uoc.gr
Παπαδημητρίου Βασίλειος
Εργ. Φυσικοχημείας
2810-545093
bpapadim AT uoc.gr
Τερζάκης Στυλιανός
Εργ. Ανόργανης
2810-545142
s.terzakis AT uoc.gr
Σαριδάκης Γιάννης
Εργ. Αναλυτικής
2810-545015
saridak AT chemistry.uoc.gr
Στρατηγάκης Νικόλαος
Εργ. Φυσικοχημείας
2810-545017
stratig AT chemistry.uoc.gr
Τριανταφυλλάκης Χαράλαμπος
Εργ. Υπολογιστών
2810-545151
triant AT chemistry.uoc.gr
Φουσκάκη Μαρία
Εργ. Βιοχημείας
2810-545016
fouskakmAT uoc.gr
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Κατσαμποξάκη - Hodgetts Καλλιόπη......................
2810-545102
katsampoxaki AT uoc.gr
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
Χατζηχαραλάμπους Χρυσταλλένη
Χημεία Τροφίμων και Αναλυτική Βιοχημεία
2810-545031
chad AT uoc.gr
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Θεοδωράκης Μιχάλης
2810-545181
mtheo AT chemistry.uoc.gr
Τριανταφυλλάκης Χαράλαμπος .............................
2810-545151
triant AT chemistry.uoc.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Παπαδάκης Γιώργος .......................................
2810-545059
gpapadak AT chemistry.uoc.gr
ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Παντελιδάκη Αννα
Γραμματέας Τμήματος
2810-545131
pantelidaki AT chemistry.uoc.gr
Μπουραντά Νίκη
2810-545136
nbouranta AT chemistry.uoc.gr
Σαδμάν Σόρε
2810-545138
shadman AT uoc.gr
Τσιώλης Βασίλειος
2810-545133
tsolis AT chemistry.uoc.gr
Menu

Τμήμα Χημείας