Επίτιμοι καθηγητές Τμήματος

Wemer StummΚαθηγητής Χημείας.
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich
1988
Jean Marie LehnΚαθηγητής Χημείας
Nobel Χημειας 1987
University of Strasbourg
1989
George Andrew OlahΚαθηγητής Χημείας
University of Southern California,
Nobel Χημείας 1994
1994
F.Albert CottonΚαθηγητής Χημείας
Texas A&M University, USA
1996
Kyriakos C. NikolaouΚαθηγητής Χημείας
Rice University
1998
Robert H. GrubbsΚαθηγητής Χημείας
Nobel Χημείας 2005, California Institute of Technology
2007
Daniel G. NoceraΚαθηγητής Χημείας
Harvard University
2014
Johannes LelieveldΚαθηγητής Ατμοσφαιρικής Φυσικής
University of Mainz, Max Planck Institute of Chemistry
2016
Mercouri G. KanatzidisΚαθηγητής Χημείας
Charles E. Emma H. Morrison Professor of Chemistry
NorthWestern University, USA
2017
Hartmut MichelΚαθηγητής Dr. Hartmut Michel, Νόμπελ Χημείας 1988,
Max-Planck Institute of Biophysics

2018
Richard N. ZareΚαθηγητής Χημείας
Marguerite Blake Wilbur Professor of Natural Science
Department of Chemistry, Stanford University, USA
2022
Menu

Τμήμα Χημείας