Καθηγητής

Διδακτορικό:

1998, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τομέας Οργανικής Χημείας

Email:

vasil@chemistry.uoc.gr


Τηλέφωνο Γραφείου:

+30 2810 54-5074


Γραφείο:

Γ305

Ιστοσελίδα: 

www.chemistry.uoc.gr/vassilikogiannakis


Τηλέφωνο Εργαστηρίου:

+30 2810 54-5086


Εργαστήριο:

Γ111

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Vassilikogiannakis_enCV.pdf

Εκπαίδευση

Ο Γεώργιος Βασιλικογιαννάκης έλαβε το Διδακτορικό του στην Οργανική Χημεία το 1998 υπό την καθοδήγηση του καθ. Μιχάλη Ορφανόπουλου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η διδακτορική διατριβή αφορούσε την μηχανιστική μελέτη των αντιδράσων προσθήκης των ηλεκρονιόφιλων C60, 1O2, TCNE και RTAD σε ακόρεστα υποστρώματα

 

Σταδιοδρομία

Από το 1999 μέχρι το 2002 ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Scripps (San Diego, U.S.A.) στο εργαστήριο του καθ. K. C. Nicolaou. Το 2002 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 2008 εξελίχθηκε στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2013 στην βαθμίδα του Καθηγητή στο ίδιο Τμήμα.

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Ολική σύνθεση βιολογικά δραστικών φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους. Ανάπτυξη της βιώσιμης χημείας του διεγερμένου μοριακού οξυγόνου και εφαρμογή της στην σύνθεση οργανικών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, για το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC-consolidating grant). Ανάπτυξη αντιδραστήρων συνεχούς ροής για την πραγματοποίηση διφασικών αντιδράσεων σε εκνέφωμα.

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  1. Kalaitzakis, D.; Sofiadis, M.; Triantafyllakis, M.; Daskalakis, K.; Vassilikogiannakis, G. Org. Lett. 2018, 20, 1146 – 1149. "Asymmetric and site-selective [3 + 2]-annulations for the synthesis of high-value bicyclic lactams". [Highlighted as ACS Editors' Choice].
  2. Ioannou, G. I.; Montagnon, T.; Kalaitzakis, D.; Pergantis, S. A.; Vassilikogiannakis, G. ChemPhotoChem 2018, DOI: 10.1002/cptc.201800068. "One-pot synthesis of diverse -lactam scaffolds facilitated by a nebulizer-based continuous flow photoreactor".
  3.  Kalaitzakis, D.; Triantafyllakis, M.; Ioannou, G. I.; Vassilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 4020 – 4023. "One-pot transformation of simple furans into octahydroindole scaffolds". [Highlighted in Org. Process Res. Dev. 2017, 21, 675].
  4.  Kalaitzakis, D.; Triantafyllakis, M.; Sofiadis, M.; Noutsias, D.; Vassilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 4605 – 4609. "Photooxygenation of furylalkylamines: An easy access to pyrrolizidine and indolizidine scaffolds". [Highlighted in SYNFACTS 2016, 12, 995].
  5. Kalaitzakis, D.; Kouridaki, A.; Noutsias, D.; Montagnon, T.; Vassilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6283 – 6287. "Methylene blue as photosensitizer and redox agent: Synthesis of 5-hydroxy-1H-pyrrol-2(5H)-ones from furans". [HIGHLIGHTED in HOT TOPICS in sustainable chemistry by WILEY-VCH].
  6. Kalaitzakis, D.; Noutsias, D.; Vassilikogiannakis, G. Org. Lett. 2015, 17, 3596 – 3599. "First total synthesis of pandamarine". [Highlighted and Front Cover in SYNFACTS 2015, 11, 1013].

Δημοσιεύσεις (Google Scholar)

Menu

Τμήμα Χημείας