Καθηγητής

Διδακτορικό:

1988, Πανεπιστήμιο Princeton (ΗΠΑ)

Τομέας Φυσικοχημείας


Email:

spiros@chemistry.uoc.gr


Τηλέφωνο Γραφείου:

+302810545073


Γραφείο:

Γ311Ιστοσελίδα: 

N/A


Τηλέφωνο Εργαστηρίου:

+302810391466


Εργαστήριο:

ITEFax:

+302810545164


Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Anastasiadis_enCV.pdf

Εκπαίδευση

O κ. Aναστασιάδης έχει λάβει το Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής από το A.Π.Θ. (1983) και το Διδακτορικό του από το Τμήμα Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Princeton (1988) των ΗΠΑ.  Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε την μελέτη της διεπιφανειακής τάσης σε συστήματα μη-αναμείξιμων μειγμάτων πολυμερών.

 

Σταδιοδρομία

O κ. Aναστασιάδης υπήρξε Επισκέπτης Ερευνητής του IBM Almaden Research Center (1988-1989).  Εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1993, προήχθη σε Αναπληρωτή Καθηγητή το 1997 και σε Καθηγητή το 2004.  Εξελέγη, στην συνέχεια, και υπηρέτησε ως Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2005-2008) από όπου του έγινε Μετάκληση ως Καθηγητή Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2008.  Ο κ. Αναστασιάδης υπήρξε Ιδρυτής, Οργανωτής και Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1999-2004). Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (09/2007–10/2008).  Είναι Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ΜΟ.ΔΙ.Π. (01/2009–τώρα), Μέλος της Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών (07/2016-τώρα) και Μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (07/2018–τώρα) του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ υπήρξε Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (02/2011–10/2016) και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του Ι.Τ.Ε. (01/2009–05/2013).  Υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος και Μέλος του Executive Group στην Θεματική Επιτροπή “Materials, Physics and Nanosciences” (MPNS) του διεθνούς πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (COST). Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προγράμματος των Ερευνητικών Υποδομών του Ορίζοντα-2020.

Στον κ. Αναστασιάδη έχει απονεμηθεί το John H. Dillon Medal της American Physical Society το 1998, το Graduate Student Award της Materials Research Society το 1987, και το Best Paper Award της Society of Plastics Engineers - Plastics Analysis Division το 1985.  Έχει εκλεγεί Fellow της American Physical Society το 2000.  Υπήρξε για μία τετραετία (5/2006–7/2010) Senior Editor και Editor for Europe, Middle East and Africa του Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics. Υπηρέτησε ως Consulting Editor του AIChE Journal (8/2012–12/2016) και ως Μέλος του Editorial Advisory Board του Macromolecules (1/2015-12/2017).  Εκλέχτηκε Πρόεδρος της European Polymer Federation (EPF, www.epfwebsite.org) για την περίοδο 2018-2019.  Υπηρετεί ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ, 12/2012-τώρα).  Ο κ. Αναστασιάδης υπηρετεί ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ/ΙΤΕ) από το 2013.

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Tα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές επιφανειών/διεπιφανειών και λεπτών υμενίων πολυμερών, της δομής και δυναμικής πολυμερικών μειγμάτων, συμπολυμερών και προσροφημένων από το άκρο αλυσίδων, των νανοδομημένων υβριδικών υλικών και των έξυπνων-αποκρίσιμων υλικών.

Έχει δημοσιεύσει 128 άρθρα σε περιοδικά με κριτές, 4 σε βιβλία, 6 σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, και 80 σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές.  Είναι Editor ενός βιβλίου και είχε την επιμέλεια μετάφρασης στην Ελληνική δύο Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων (ένα μόνος και ένα με συνεργάτες). Εργασίες του έχουν παρουσιασθεί 521 φορές σε διεθνή συνέδρια (99 προσκεκλημένες ομιλίες του ιδίου και 19 προσκεκλημένες ομιλίες συνεργατών).  Έχει δώσει 55 προσκεκλημένες ομιλίες σε Πανεπιστήμια και Ακαδημαϊκά και Βιομηχανικά Ερευνητικά Κέντρα.  Μέχρι την 06/08/2018, έχει δεχθεί (ISI) 5161 ετεροαναφορές (σύνολο αναφορών την 06/08/2018: 5642) με 44,78 μέσο αριθμό αναφορών ανά άρθρο. Έχει h-index 40.

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • Anastasiadis, S. H. Development of Functional Polymer Surfaces with Controlled Wettability (invited Feature Article). Langmuir 29: 9277-9290 (2013).
  • Chrissopoulou, K., Anastasiadis, S. H. Effects of Nanoscopic-Confinement on Polymer Dynamics (invited Feature Article). Soft Matter 11: 3746--3766 (2015).
  • Bollas, S., Chrissopoulou, K., Andrikopoulos, K. S., Voyiatzis, G. A., Anastasiadis, S. H. Polymer Conformation under Confinement. Polymers 9: 73 (2017).
  • Glynos, E., Papoutsakis, L., Pan, W. Y., Giannelis, E. P., Nega, A. D., Mygiakis, E., Sakellariou, G., Anastasiadis, S. H. Nanostructured Polymer Particles as Additives for High Conductivity, High Modulus Solid Polymer Electrolytes, Macromolecules 50: 4699−4706 (2017).
  • Rissanou, A. N., Papapanou, H., Petrakis, V. S., Doxastakis, M., Andrikopoulos, K. S., Voyiatzis, G. A., Chrissopoulou, K., Harmandaris, V., Anastasiadis, S. H. Structural and Conformational Properties of Poly(ethylene oxide)/Silica Nanocomposites: Effect of Confinement, Macromolecules 50: 6273–6284 (2017).
  • Frysali, M. A., Anastasiadis, S. H. Temperature- and/or pH- responsive surfaces with controllable wettability: From parahydrophobicity to superhydrophilicity. Langmuir 33: 9106–9114 (2017).
  • Glynos, E., Petropoulou, , Mygiakis, E., Nega, A. D., Pan, W. Y., Papoutsakis, L., Giannelis, E. P., Sakellariou, G., Anastasiadis, S. H. Leveraging Molecular Architecture to Design New, All-Polymer Solid Electrolytes with Simultaneous Enhancement in Modulus and Ionic Conductivity. Macromolecules 51: 2542–2550 (2018).
Menu

Τμήμα Χημείας