Καθηγητής

Διδακτορικό:

1994, Cornell University, Ithaca NY, USA

Τομέας Φυσικοχημείας

 


Email:

anglos@uoc.gr


Τηλέφωνο Γραφείου:

+302810545072


Γραφείο:

Γ214


 


Ιστοσελίδα: 

N/A


Τηλέφωνο Εργαστηρίου:

 +302810391154


Εργαστήριο:

ITE


 


Fax:

+302810545164


Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

agglos_en.pdf

Εκπαίδευση

Ο Δημήτριος Άγγλος  είναι πτυχιούχος Χημείας (1985) του Πανεπιστημίου Αθηνών  και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (1994) από το Πανεπιστήμιο Cornell (Ιθάκη, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ). Στη διδακτορική του διατριβή μελέτησε τη φωτο-επαγόμενη ενδομοριακή μεταφορά ηλεκτρονίου σε κυκλικά διπεπτίδια με τεχνικές κινητικής φασματοφωτομετρίας λέιζερ στη χρονική κλίμακα των νανοδευτερολέπτων.

 

Σταδιοδρομία

Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2009 ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας και το 2017 προήχθη στη βαθμίδα του Καθηγητή. Παράλληλα είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) όπου υπηρέτησε ως Ερευνητής κατά την περίοδο 2001-2009. Ήταν μεταδιδακτορικός υπότροφος/ερευνητής στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ από τα 1995 μέχρι το 2001.

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Δραστηριοποιείται ερευνητικά στα πεδία της ατομικής και μοριακής φασματοσκοπίας και φωτοφυσικής, εστιάζοντας στη μελέτη οπτικών και δομικών ιδιοτήτων  σύνθετων υλικών και νανο-υλικών και στην ανάπτυξη και χρήση  νέων αναλυτικών φασματοσκοπικών μεθόδων και οργανολογίας  με έμφαση στις εφαρμογές στα πεδία της πολιτισμικής κληρονομιάς και της βιομηχανικής έρευνας.

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • “ZnO−PDMS Nanohybrids: A Novel Optical Sensing Platform for Ethanol Vapor Detection at Room Temperature” A. Klini, S. Pissadakis, R. N. Das, P. Giannelis, S. H. Anastasiadis, D. Anglos, J. Phys. Chem C 119, 623-31 (2015); doi: 10.1021/jp506632d
  • “Mitigation strategies for radiation damage in the analysis of ancient materials” Bertrand, S. Schoeder, D. Anglos, M. B.H. Breese, K. Janssens, M. Moini, A. Simon, TrAC 66, 128-45 (2015); doi: 10.1016/j.trac.2014.10.005
  • “SERS and 2D-Fluorescence for the investigation of aminoacids and egg proteins”, A. Philippidis, Z. E. Papliaka, D. Anglos, Microchemical Journal, 126, 230-236 (2016); doi: /10.1016/j.microc.2015.12.008
  • “A multi-technique approach, based on mobile/portable laser instruments, for the in situ pigment characterization of stone sculptures on the island of Crete dating from Venetian and Ottoman period”, Z. E. Papliaka, A. Philippidis, P. Siozos, M. Vakondiou, K. Melessanaki, D. Anglos, Heritage Science, 4:15 (2016); doi: 10.1186/s40494-016-0085-2
  • “Elemental and molecular analysis of metal containing biomolecules using laser induced breakdown spectroscopy and sonic spray ionization mass spectrometry: A step towards full integration and simultaneous analysis”, Marmatakis, S. A. Pergantis, D. Anglos, Spectrochimica Acta Part B 126, 103-109 (2016); doi: 10.1016/j.sab.2016.10.020
  • “Elemental mapping of Mg/Ca intensity ratios in marine mollusc shells using laser-induced breakdown spectroscopy” N. Hausmann, P. Siozos, A. Lemonis, A. C. Colonese, H. K. Robson and D. Anglos, Anal. At. Spectrom. 32, 1467-1472 (2017); doi: 10.1039/c7ja00131b.
  • “Materials analyses of pyrotechnological objects from LBA Tiryns, Greece, by means of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS): Results and a critical assessment of the method” A. Brysbaert, P. Siozos, M. Vetters, A. Philippidis and D. Anglos, Journal of Archaeological Science 83, 49-61 (2017); http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2017.06.007.
  • “Characterization of organic photovoltaic devices using femtosecond laser induced breakdown spectroscopy, S. P. Banerjee, T. Sarnet, P. Siozos, M. Loulakis, D. Anglos, M. Sentis, Surf. Sci., 418, 542–547 (2017); doi: 10.1016/j.apsusc.2016.11.136.
  • “Portable laser-induced breakdown spectroscopy/diffuse reflectance hybrid spectrometer for analysis of inorganic pigments”, P. Siozos, A. Philippidis, D. Anglos, Spectrochimica Acta Part B 137, 93-100 (2017); doi.org/10.1016/j.sab.2017.09.005
Menu

Τμήμα Χημείας