© Copyright 2021 - All Rights Reserved

Group members

Nikolaos Kaloudis
PhD student

Ioannis Metaxas
PhD student

Androniki Spanou
PhD student

Vasilis Tsopanakis
PhD student

Manos Hatzakis
MSc student

Alumni


2020 Panagiotis Kelefiotis-Stratidakis
2020 Thalia Sakoleva
2022 Thomai Lazou
2022 Elina Konia
2023 Charitomeni Angeli

2019 Dafni Minopoulou
2019 Serpil Kiokekli
2019 Anna Nikolidaki
2019 Elina Konia
2020 Nikolaos Giannakopoulos
2020 Athanasia Dimitrakouli
2020 Michael Petrou
2021 Konstantinos Chatzicharalampous
2021 Maria-Vagia Oikonomou
2021 Sophia Tyraki
2022 Nektaria Chaido Liakouli
2022 Tzesi Mertika
2022 Aikaterini Vougiatzi

2018 Theodoros Tyrikos-Ergas
2019 Qingyun Tang (University of Greifswald, DE)
2019 and 2020 Leopold Bott (University of Kassel, DE Erasmus)
2020 Alexandra Andriakopoulou
2021 Henrik Terholsen (University of Greifswald, DE)

Built with ‌

Offline Website Builder