Κατανόηση των κινδύνων στο εργαστήριο
  • Τρόποι έκθεσης
  • Αναγνωρίζοντας τους χημικούς κινδύνους (σύμβολα, ετικέτες και ταμπέλες)
  • Τα νέα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) σε σχέση με τα Παλιά Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)