Εξοπλισμός ασφάλειας και αντίδραση έκτακτης ανάγκης
  • Πρώτες βοήθειες στο εργαστήριο
  • Φωτιά (Πρόληψη και ανταπόκριση σε περίπτωση φωτιάς)
  • Χημικές διαρροές
  • Επαφή με χημικά (δέρμα, ρούχα, μάτια)