Εργαστήριο Βιοχημείας (XHM-501)

Ενότητες

Απομόνωση χρωμοσωμικού DNA από βακτήρια

Στο πείραμα αυτό γίνεται απομόνωση χρωμοσωμικού DNA από βακτήριο E. Coli. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με μια γενική μέθοδο απομόνωσης (σε σχετικά καθαρή μορφή) DNA από E. Coli. Η μέθοδος περιλαμβάνει διάσπαση του κυτταρικού τοιχώματος και της μεμβράνης, απομάκρυνση των πρωτεϊνών και διαχωρισμό του DNA από τις ουσίες του κυτταρικού περιβάλλοντος. Το απομονωμένο (σε μορφή ινών) DΝΑ διαλυτοποιείται και η καθαρότητά του αξιολογείται με μέτρηση της απορρόφησης στο UV (260nm/280nm) και με το υπερχρωμικό φαινόμενο.

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΟΥ DNA ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ.pdf
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΟΥ DNA