Εργαστήριο Βιοχημείας (XHM-501)

Πόπη Καβελάκη, Μαρία Φουσκάκη

Περιγραφή

Το μάθημα απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Χημείας και έχει σκοπό να παρουσιάσει μέσω μιας σειράς ειδικά σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων τις βασικές τεχνικές απομόνωσης, χειρισμού και χαρακτηρισμού των βιομορίων για τη βαθύτερη κατανόηση της δομής τους και της λειτουργίας που επιτελούν.

Οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι η καλλιέργεια των φυσικών δεξιοτήτων και εξοικείωση με σύγχρονες τεχνικές βιοχημείας, η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και η εκμάθηση και βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας που αντιστοιχεί σε κάθε πείραμα.

Γενικά επιδιώκεται οι φοιτητές να εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν από μόνοι τους πειράματα στον τομέα της Βιοχημείας στο μέλλον και να εφαρμόσουν τις τεχνικές με τις οποίες έχουν έρθει σε επαφή.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ