Εργαστήριο Βιοχημείας (XHM-501)

Ενότητες

Απομόνωση και χαρακτηρισμός των φυτικών χρωστικών

Στο πείραμα αυτό γίνεται απομόνωση και χαρακτηρισμός φυτικών χρωστικών. Η απομόνωση γίνεται από φύλλα διαφόρων φυτών με χρήση οργανικού διαλύτη. Οι χρωστικές διαχωρίζονται στη συνέχεια με χρωματογραφία χάρτου και χαρακτηρίζονται με φασματοσκοπία ορατού. Επιπλέον γίνεται μελέτη της συμπεριφοράς των ανθοκυανινών (υδατοδιαλυτές χρωστικές) σε διαφορετικά pH επίσης με φασματοσκοπία ορατού.

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ.pdf
ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ