Εργαστήριο Βιοχημείας (XHM-501)

Ενότητες

Παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων

Το πείραμα αυτό πραγματοποιείται την ίδια εργαστηριακή μέρα με το 1ο μέρος του πειράματος της α- λακταλβουμίνης και εξετάζει τη σημασία των ρυθμιστικών διαλυμάτων. Από τις πρώτες έννοιες που πρέπει να κατανοήσουν οι φοιτητές είναι ότι είτε αντιδράσεις που γίνονται στον οργανισμό μας και είναι πολύτιμες για τη ζωή μας είτε κάποιες που κάνουμε σε δοκιμαστικό σωλήνα στα πλαίσια της έρευνας σε ένα βιοχημικό εργαστήριο πρέπει να ρυθμίζονται. Επομένως, εκτός από την απαραίτητη υπενθύμιση των εννοιών ασθενές/ισχυρό οξύ/βάση, πολυπρωτικά οξέα κ.τ.λ. δίνεται έμφαση στα ρυθμιστικά διαλύματα και κυρίως στη σωστή επιλογή και παρασκευή τους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.pdf
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ.pdf