Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Enzyme Technology Laboratory (EnzTechLab18)Ioannis Pavlidis
Εργαλεία Τηλεκπαίδευσης (DIAVIOU103)Μιχαήλ Θεοδωράκης
Εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών στην ανάλυση χημικών ουσιών και υλικών (DIAVIOU100)Διάφοροι