Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση μέσω LDAP)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.!!! Λόγω της αλλαγής στον τρόπο πιστοποίησης των χρηστών, όλοι οι χρήστες (εκτός των εκπαιδευτών) της πλατφόρμας θα πρέπει να κάνουν νέα εγγραφή στην πλατφόρμα eclass του Τμήματος μας ασχέτως εάν έχουν ήδη εγγραφεί ή οχι. Για την νέα εγγραφή απαιτείται το username και το password που σας δόθηκαν κατά την εγγραφή σας στο ιδρυμα. Προσοχή!!! Σαν username απαιτείται μόνο το πρώτο μέρος από την ιδρυματικό σας mail και όχι ολόκληρο. Π.Χ chem7777 για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Στην φόρμα εγγραφής που θα ακολουθήσει την πιστοποίηση του συγκεκριμένου χρήστη, χρησιμοποιήσατε τον αριθμητικό μέρος του username σας (πχ 7777 )σαν κωδικό χρήστη, ενώ σαν maIl λογαριασμό το ιδρυματικό σας mail. Μετά την εγγραφή, χρησιμοποιήσατε τα νέα στοιχεία εγγραφής για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα και να κάνετε εγγραφή σε κάποιο ΑΝΟΙΚΤΟ μάθημα. Για τα ΚΛΕΙΣΤΑ μαθήματα η εγγραφή σας στο μάθημα θα γίνει από τον διαχειριστή του μαθήματος.