ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΧΗΜ-517)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περιγραφή

Α. Εισαγωγή. Τι είναι φάρμακο; (κ. Ελευθεριάδης)

Β. Στόχοι φαρμάκων (κ. Ελευθεριάδης)

 1. Πρωτεϊνική δομή και λειτουργία
 2. Ένζυμα: Δομή και λειτουργία
 3. Τα ένζυμα ως φαρμακευτικοί στόχοι
 4. Υποδοχείς: Δομή και λειτουργία
 5. Οι υποδοχείς ως φαρμακευτικοί στόχοι
 6. Υποδοχείς και μεταγωγή σήματος
 7. Νουκλεϊκά οξέα: Δομή και λειτουργία
 8. Νουκλεϊκά οξέα ως φαρμακευτικοί στόχοι
 9. Φαρμακοκινητική και σχετικά θέματα

Γ. Ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων (κ. Νεοχωρίτης)

 1. Εύρεση της ένωσης οδηγού
 2. Βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων με τον στόχο
 3. Βελτιστοποίηση της πρόσβασης στον στόχο
 4. Η πορεία προς την έγκριση της κυκλοφορίας ενός φαρμάκου

Δ. Εργαλεία για την ανακάλυψη και τον σχεδιασμό φαρμάκων (κ. Νεοχωρίτης)

 1. Συνδυαστική και παράλληλη σύνθεση
 2. Υπολογιστική φαρμακευτική χημεία

Ε. Επιλεγμένα θέματα φαρμακευτικής χημείας (κ. Ελευθεριάδης - κ. Νεοχωρίτης)

 1. Αντιβακτηριακά φάρμακα
 2. Αντιιικά φάρμακα
 3. Αντικαρκινικά φάρμακα
 4. Τα οπιοειδή αναλγητικά
 5. Άλλα φάρμακα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -