Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πτυχιακή εργασία στο εργαστήριο του κ. Παυλίδη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με ένα e-mail στον ίδιο (ipavlidis@uoc.gr) μέχρι τη Δευτέρα 12/07/2021.

 

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των συνεντεύξεων με τους ενδιαφερόμενους, παρακαλείστε στο συγκεκριμένο μήνυμα να δηλώσετε και τη διαθεσιμότητα σας για συνέντευξη τις ημέρες 14 με 16 Ιουλίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργαστηρίων και πρακτικών σας. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Teams.

 

Από τη Γραμματεία


 

Menu

Τμήμα Χημείας