Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια:   Στέλα Χότζα

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος)

Τίτλος:

«Φωτοκαταλυτική σύνθεση γ-σπειροκυκλικών γ-λακταμών»

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom

Ώρα 10:00 π.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας