Ηράκλειο, 29 Ιουλίου2020

                                                                                                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 793

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

        Προς:

  1. Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Χημείας
  2. Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π.
  3. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών &

           Υποψήφιων Διδακτόρων

Καλείστε σε συνάντηση Συνέλευσης Τμήματος την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΗΣ κυρίας Μαθιουδάκη Ειρήνης σε Διδάκτορα του Τμήματος Χημείας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γεώργιος Φρουδάκης


 

Menu

Τμήμα Χημείας