ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02056)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

Ανάπτυξη στοχευμένης Θεραπείας ορμονοεξαρτώμενων καρκίνων

Φορέας: Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρέπει να έχει Master και να κατέχει πτυχίο Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής

Ερευνητική ενασχόληση υποψήφιου διδάκτορα:  

Φαρμακολογική αξιολόγηση νέων GnRH ανάλογων χρησιμοποιώντας τεχνικές δέσμευσης, σηματοδότησης ενδοκυττάρωσης και μοριακής βιολογίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Φορέα και Επιβλέπων Καθηγητής: Καθ. Γεώργιος Λιαπάκης

Email: liapakig@uoc.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Γ. Λιαπάκη στο τηλ: 2810-394525 ή στο παραπάνω email

Μέχρι την Παρασκευή 19-2-2021 και ώρα μέχρι 13:00


 

Menu

Τμήμα Χημείας