Ηράκλειο, 21 Ιουλίου 2021

 Αρ. Πρωτ.: 14530/568

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

         Προς:

  1. Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Χημείας
  2. Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π.
  3. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών &

Υποψήφιων Διδακτόρων

 

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93127580268?pwd=OUxPaHNUd0dMRkNOVWw3L2hROFozZz09

 

Καλείστε σε συνάντηση  Συνέλευσης Τμήματος  την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021  και ώρα 12.00μ  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ  κυρίου Μαρματάκη Κωνσταντίνου σε Διδάκτορα του Τμήματος Χημείας.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος

Γεώργιος Φρουδάκης


 

Menu

Τμήμα Χημείας