Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

του κ. Χαρισιάδη Αστέριου

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας

Επιβλέπων: Κουτσολέλος Αθανάσιος

θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ Χαρισιάδη Αστέριου

με θέμα:

«Design of bulky substituted porphyrin arrays for light harvesting applications»


Menu

Τμήμα Χημείας