Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

του κ. Μαρματάκη Κωνσταντίνου

Την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020

και ώρα 15:00μ.μ.

στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας

Επιβλέπων: Άγγλος Δημήτριος

θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ Μαρματάκη Κωνσταντίνου

με θέμα:

«Ανάπτυξη και εφαρμογή ταυτόχρονης ατομικής φασματοσκοπίας εκπομπής πλάσματος λέιζερ και μοριακής φασματομετρίας μάζας (LIBS-SSI-MS) στη μελέτη βιομορίων και συμπλόκων«


Menu

Τμήμα Χημείας