Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

του κ. Σοφιαδή Εμμανουήλ

Την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ.

στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας

Επιβλέπων: Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος

θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ Σοφιαδή Εμμανουήλ

με θέμα:

«Οργανοκαταλυόμενη παραγοντοποίηση 4-πυρρολιν-2-ονών, κυκλοπεντ-2-ενονών και 2- ενε-1,4-διονών με 2-ενάλες»


Menu

Τμήμα Χημείας