Στους ακόλουθους συνδέσμους http://www.sse.uoc.gr/news/732018.html και http://www.sse.uoc.gr/news/742018.html έχουν αναρτηθεί οι ανακοινώσεις για την πρόοδο δύο παιδαγωγικών μαθημάτων. Επίσης, οι ανακοινώσεις έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των μαθημάτων (elearn), καθώς και στο FB της Κοσμητείας.

Menu

Τμήμα Χημείας