Πρόγραμμα κατάρτισης Οινολογίας:

Μάθημα “ Αμπελουργία ”

Το μάθημα “ Αμπελουργία ” πραγματοποιείτε κάθε

Δευτέρα και ώρα 14:00 – 16:00 στην αίθουσα Γ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Τμήμα Γεωπονίας (παλιό ΤΕΙ Κρήτης)


Menu

Τμήμα Χημείας