Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλητής: Ναπολέων-Χριστόφορος Στρατηγάκης

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γανωτάκης Δημήτριος)

Τίτλος:

Χαρακτηρισμός ενός στελέχους Chlorella που απομονώθηκε από ποταμό στην Κρήτη και πιθανές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων και διαχείριση αποβλήτων

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 10:00 π.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας