Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Μαρία Τρυπάκη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Τσιώτης Γεώργιος)

Τίτλος:

Ανάπτυξη του παθογόνου Coxiella burnetii σε διαφορετικά κύτταρα ξενιστές. Έκφραση υπομονάδων του εκκριτικού συστήματος”

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 13:00 μ.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας