Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

 

Ομιλητής : Παναγιώτης Κελεφιώτης-Στρατηδάκης

(Επιβλέπων Επίκουρος Καθηγητής: κ. Παυλίδης Ιωάννης)

Τίτλος:

Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών καταλυόμενων από τρανσαμινάσες για τη σύνθεση δομικών λίθων φουρανικών πολυμερών”

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 10:00 π.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας