Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια : Ιωάννα Χειλαδάκη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Περγαντής Σπυρίδων)

Τίτλος:

Συσχέτιση Φυσικοχημικών παραγόντων με την ύπαρξη Legionellas στα συστήματα νερού Ξενοδοχειακών Μονάδων της Κρήτης

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 15:00 μ.μ.

Menu

Τμήμα Χημείας