Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλητής : Ιωάννης Σαρρής

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλικογιαννάκης)

Τίτλος:

«Οργανοκαταλυόμενη ασύμμετρη προσθήκη 2-κυκλοεξενονών σε 2-ενάλες και σύνθεση 3-ακυλο-5-αλκοξυβουτυρολακταμών από φουράνια»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 10:00 π.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας