Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια:   Γεωργία Πανάγου

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Περγαντής Σπυρίδων)

Τίτλος:

«Ανάπτυξη Νέων Αναλυτικών Τεχνικών Υγρής Χρωματογραφίας Συζευγμένης με Φασματομετρία Μάζας Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος για την Μεταλλοπρωτεωμική Aνάλυση Περιβαλλοντικών και Βιολογικών Δειγμάτων»

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom

Ώρα 11:00 π.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας